کوچش

پس اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر

خواهرداماد!

  • ۱۸:۲۹

یاسلطان


خواهر بزرگتر بودن حس خوبی است اما بنظرم خواهر بزرگ داشتن خیلی حس بهتری است،گرچه هنوز جرئت نکرده ام صحتش را از داداش کوچیکه بپرسم اما اگر یک روز پسر کوچک خانواده بودم خیلی دوست داشتم خواهر بزرگترم خودم باشم:دی

  • ۲۵
Designed By Erfan Powered by Bayan