کوچش

پس اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر

کوچش

پس اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر

۱ مطلب با موضوع «روان شناسِ مسلمان» ثبت شده است

caring

شنبه, ۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۰۸:۴۸ ب.ظ

امروز در کلاسِ مشاوره ی خانواده استاد درباره ی مفهوم "caring" صحبت کرد. معنی  لفظی اش میشود "مراقبت"!  

میگفت زن و شوهر باید بلد باشند از هم مراقبت کنند، حالا نه اینکه مراقب خورد و خوراک و سرما خوردن هم باشند یا نه، که آن هم باید باشند البته!

اما "caring" خیلی فراتر از یک مراقبتِ صرفا جسمانی است، شاملِ مراقبت از احساس هم میشود. 

مثلا زن اگر ترسید، اگر اتفاقی افتاد یا چیزی دید که ترسید، حتی اگر چیز مسخره ای بود، مرد نباید مسخره اش کند، مثلا نگوید : ترسو خانوم! .. باید از مفهوم "مراقبت" استفاده کند و به همسرش آرامش بدهد.

یا مرد اگر از کارش اخراج شد و با حالِ خراب به خانه برگشت زن نباید بزند توی سرش و بگوید  "بی عرضه خان" .. بلکه باید او را مورد حمایت روحی قرار بدهد. 

هزار تا مثال میشود برای این مفهوم زد، که نهایتا اگر درست به کار گرفته شود ( و مراقبت را تبدیل به محدودیت نکند) منجر به آرامش خاطر روح و روان میشود.. همان که قرآن گفت " لتسکنوا علیها .. "


خلاصه این که عزیزانِ من!

یاد بگیریم! تار و پود یک دیگر را یاد بگیریم.. یاد بگیریم که بتوانیم مراقبشان باشیم، که مایه التیام و آرامشِ هم باشیم، نه زخم و اضطراب .. اگر از دسته ی اول نباشیم نه خودمان از ازدواجمان خیری میبریم ، نه خدا از زوجیت ما خشنود و راضی ست. 


پ.ن: داشتم فکر میکردم خدا چقدر این مفهوم را همیشه ی همیشه برای ما بنده ها اجرا کرده است؛ نه؟