کوچش

پس اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر

کوچش

پس اگر مقصد پرواز است، قفس ویران بهتر

یامجیب المضطرین

پنجشنبه, ۱۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۰۳ ب.ظ

یا من عنده ام الکتاب


معصومه ی ضعیف کوچک نادان بی طاقتت را اینطور امتحان میکنی که چه بشود؟

به جلال ت قسم رویم کم شد

به جبروت ت قسم کم آوردم

من هیچ تر از هیچ تر از هیچ تر از هیچ.. سبحانک انی کنت من الظالمین..سبحانک انی کنت من الظالمین..سبحانک انی کنت من الظالمین..

از خودم میترسم،از خودم خیلی خیلی میترسم،کاش من عدم بودم که هیچ کس و هیچ جا حرفی و حتی فکری از من نبود،کاش مرا عدم میکردی اما از دل تاریک این نهنگ می آوردی ام بیرون،نهنگ استیصال..


امن یجیب المضطر،

اذا دعاه

و یکشف السوء؟

  • میم :)